Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

MARTINSKÝ AIRSOFTOVÝ TEAM

Všeobecné pravidlá v Airsofte:


1. Porušenie týchto pravidiel ako aj pravidiel samotného scenára určených    

  organizátorom sa trestá napomenutím alebo vylúčením hráča z hry.


2. Každý hráč sa zúčastňuje na akcii na svoje vlastné nebezpečie a zodpovedá

  za svoje konanie.                                      


3. Každý hráč je povinný starať sa o ochranu svojho zraku počas celej akcie.

  Nosenie ochrany očí je povinné počas trvania hry v celom hracom priestore

  (vrátane respawnu). Odporúčané je nosenie okuliarov či masky počas celej

  doby trvania akcie (aj mimo hracej zóny počas trvania akcie).


4. Na zhromaždisku hráčov musí byť každá zbraň zaistená aj keď nemá

  zásobník.


5. Prísny zákaz akejkoľvek streľby na zhromaždisku a respawne. Streľba je

  povolená len na ihrisku v hracom čase a testovacom priestore na to

  určenom.


6. Je povolené používať len airsoftové zbrane. Iné zbrane a prostriedky

  sebaobrany, sú prísne zakázane nosiť, používať a prezentovať. Výnimkou

  sú nože, ktoré však smú byť použité len na úkony nesúvisiace so samotnou

  hrou.


7. Použitie pyrotechniky je špecifikované vždy pre každú akciu zvlášť. Pokiaľ

  tomu tak nie je, je jej použitie nedovolené.


8. Akýkoľvek fyzický útok na inú osobu počas AS akcie bez ohľadu na jeho

  dôvod (s výnimkou nutnej obrany) sa trestá definitívnym vylúčením

  z komunity AS hráčov z čoho vyplýva zákaz zúčastňovať sa AS akcií.


9. V testovacom priestore musí mať každá osoba nasadenú spoľahlivú

  ochranu očí.


10. Hráč je povinný priznať zásah. Zásah odrazeným BB sa neráta ako zásah.


11. Zásah do ľubovoľnej časti hráčovho tela alebo jeho výstroje (ktorú ma

    v momente zásahu na sebe) je považovaný za zásah, ktorý vyraďuje hráča.     


12. Hráč po zásahu je povinný ihneď ohlásiť status vyradenia dostatočne

    hlasným hlásením mámzásah a aj zodvihnutím a mávaním ruky.


13. Zasiahnutý hráč je povinný sa čo najrýchlejšie viditeľne označiť:
       a) bielou látkou, ktorú si prehodí cez hlavu
       b) nesením zbrane nad hlavou

      c) sklonenou alebo zavesenou zbraňou a zdvihnutou rukou


14. Hráč neoznačený podľa bodu 13. sa považuje za živého.


15. Vyradený hráč sa musí správať tak, aby svojou prítomnosťou v čo

    najmenšej ciu zvlámožnej miere ovplyvňoval priebeh hry po dobu ktorú

    nehrá (prísny zákaz strieľať a hlučne sa správať - vrátane zóny

    vyradených hráčov).


16. Vyradený hráč nijako aktívne nekomunikuje a neposkytuje informácie

    okrem informácií o svojom statuse vyradeného hráča, podľa možnosti sa

    okamžite presunie do zóny vyradených hráčov, jednoznačne dávajúc

    najavo svoj status nehrajúceho.


17. Vyradený hráč musí sám zabezpečiť, aby nebol nijako zneužitý v hre

    (napr. na krytie …).


18. Ak zotrvanie vyradeného hráča na súčasnom mieste môže nepriaznivo

    ovplyvniť hru, musí sa sám premiestniť na miesto kde hru neovplyvňuje.


19. Pred zapojením musí hráč jednoznačne dať najavo hráčom v blízkom

    okolí zmenu statusu.


20. Pri vystupovaní zo zóny vyradených hráčov nevstupujte do hracej zóny

    smerom k bojom, pokiaľ tieto prebiehajú v tesnej blízkosti respawnu.


21. Zásah od spoluhráča sa ráta ako normálny zásah.

 


Pre rozsiahlejšie pravidlá o Airsofte nájdete tu:

http://www.airsofteast.leguan.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=2


Zákony o strelných zbraniach:

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=17172&Fil...

 

 

 

 

 

TOPlist